IsNull Function

Kontrollera om en variabel av typen Variant har värdet Null, vilket innebär att variabeln inte innehåller data.

Syntax:


IsNull (Var)

Returvärde:

Boolean

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Funktionen returnerar True om variabeln innehåller värdet Null, eller False om variabeln inte innehåller värdet Null.

Null - Det här värdet används för dataundertypen variant utan giltigt innehåll.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Stötta oss!