IsError Function

Testar om en variabel innehåller ett felvärde.

Syntax:


    IsError (Var)
  

Returvärde:

Bool

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Om variabeln innehåller ett felvärde returneras True, annars returneras False.

Stötta oss!