IsEmpty Function

Kontrollerar om en Variant-variabel innehåller värdet Empty. Värdet Empty anger att variabeln inte är initierad.

Syntax:


IsEmpty (Variabel)

Returvärde:

Boolean

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Om Variant-variabeln innehåller värdet Empty returneras True, annars returneras False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

Stötta oss!