IsEmpty Function

Kontrollerar om en Variant-variabel innehÄller vÀrdet Empty. VÀrdet Empty anger att variabeln inte Àr initierad.

Syntax:


IsEmpty (Variabel)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

Var: En variabel som du vill testa. Om Variant-variabeln innehÄller vÀrdet Empty returneras True, annars returneras False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' Returnerar True
End Sub

Please support us!