IsDate Function

Kontrollerar om ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck kan konverteras till en variabel av typen Date.

Syntax:


IsDate (Uttryck)

Returvärde:

Boolean

Parametrar:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som ska kontrolleras. Om uttrycket kan konverteras till ett datum returnerar funktionen True, annars returnerar funktionen False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsDate
Dim sDateVar As String
    sDateVar = "12.12.1997"
    Print IsDate(sDateVar) ' True
    sDateVar = "12121997"
    Print IsDate(sDateVar) ' False
End Sub

Stötta oss!