IsArray Function

Kontrollerar om en variabel är ett datafält i en matris.

Syntax:


IsArray (Var)

Returvärde:

Boolean

Parametrar:

Var: En variabel som ska kontrolleras. Om variabeln är en matris returnerar funktionen True, annars returneras False.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleIsArray
Dim sDatf(10) As String
    Print isarray(sdatf())
End Sub

Stötta oss!