DefDate Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefDate standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:


Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefDate: Date

Exempel:


' Prefixdefinitioner för variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefDate
    tDate=Date ' tDate är en implicit datumvariabel
End Sub

Please support us!