DefStr Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefStr standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:


Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefStr: String

Exempel:


' Prefixdefinitioner för variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefStr s
Sub ExampleDefStr
    sStr=String ' sStr är en implicit strängvariabel
End Sub

Please support us!