DefSng Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefSng standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:


Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefSng: Single

Exempel:


' Prefixdefinitioner för variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefSng s
Sub ExampleDefSng
    sSng=Single ' sSng är en implicit variabel av typen Single
End Sub

Please support us!