DefCur Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger satsen DefCur standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:


Defxxx Teckenintervall1[, Teckenintervall2[,...]]

Parametrar:

Teckenintervall: Bokstäver som anger variabelintervallet som du vill ange standarddatatyp för.

xxx: Nyckelord som definierar standardvariabeltyp.

Nyckelord: Standardvariabeltyp

DefCur: Valuta

Exempel:


' Prefixdefinitioner för variabeltyper:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur=Currency ' cCur is an implicit currency variable.
End Sub

Please support us!