DefBool Statement

Om ett typdeklarationstecken eller nyckelord saknas, anger instruktionen DefBool standarddatatypen för variabler enligt ett bokstavsintervall.

Syntax:

DefType statements diagram


  {DefBool|DefCur|DefDate|DefDbl|DefErr|DefInt|DefLng|DefObj|DefStr|DefSng|DefVar} {char|char-char}[,...]
 

Parametrar:

char: Letter prefix that specifies default data type for variables.

char-char: Letter range prefixes that specify default data type for variables.

Exempel:


  ' Prefix definitions for variable types:
  DefBool b
  DefCur c,l-m
  DefDate t
  DefDbl f
  DefErr e
  DefInt i-k,N
  DefLng x-z, D
  DefObj U, o-R
  DefSng w,a
  DefStr s
  DefVar V,g

 Sub ExampleDefBool
   Print TypeName(Boole), VarType(Babbage), bitcoin ' Displays: Boolean 11 False
   bOK=True ' bOK is an implicit boolean variable
 End Sub

Stötta oss!