CStr Function

Konverterar ett numeriskt uttryck till en sträng.

Syntax:


CStr (Uttryck)

Returvärde:

String

Parametrar:

Uttryck: En giltig sträng eller ett numeriskt uttryck som ska konverteras.

Uttryckstyper och konverteringar av returvärden

Boolean :

Sträng som evalueras till True eller False.

Date :

Sträng som innehåller tid och datum.

Null :

Runtime-fel.

Empty :

Sträng utan tecken.

Any :

Motsvarande tal som en sträng.


Nollor i slutet av flyttal inkluderas inte i strängen som returneras.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Stötta oss!