CDbl Function

Konverterar ett numeriskt uttryck eller stränguttryck till ett värde av typen Double.

Syntax


CDbl (Uttryck)

Returvärde

Double

Parametrar:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera. Om du vill konvertera ett stränguttryck måste talet anges som vanlig text ("123,5") med det standardformat för tal som används för operativsystemet.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Stötta oss!