CBool Function

Konverterar en strÀngjÀmförelse eller en numerisk jÀmförelse till ett logiskt vÀrde, eller konverterar ett numeriskt uttryck till ett logiskt vÀrde.

Syntax:


CBool (Uttryck1 {= | <> | < | > | <= | >=} Uttryck2) eller CBool (Tal)

ReturvÀrde:

Bool

Parametrar:

Uttryck1, Uttryck2: En strÀng eller ett numeriskt uttryck som du vill jÀmföra. Om de tvÄ uttrycken Àr lika returnerar CBool True. Annars returneras False.

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill konvertera. Om uttrycket evalueras till 0 returneras False, annars returneras True.

I följande exempel anvÀnds funktionen CBool för att evaluera det vÀrde som returneras av funktionen Instr. Funktionen undersöker om ordet "och" finns i den mening som anvÀndaren matar in.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox("Skriv in en kort mening:")
  ' Kontrollera om ordet "och" finns i meningen.
  ' I stÀllet för uttrycket
  ' If Instr(Input, "och")<>0 Then...
  ' anvÀnds funktionen CBool pÄ följande sÀtt:
  If CBool(Instr(sText, "och")) Then
    MsgBox "Ordet "och" finns med i meningen!"
  EndIf
End Sub

Please support us!