CVErr Function

Konverterar ett stränguttryck eller ett numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant av undertypen Error.

Syntax:


      CVErr(uttryck)
    

Returvärde:

Variant.

Parameter:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera.

Stötta oss!