CVar Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett uttryck av typen Variant.

Syntax:


CVar(uttryck)

Returvärde:

Variant.

Parameter:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera.

Stötta oss!