CDec Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett decimaluttryck.

Syntax:


CDec(uttryck)

Returvärde:

Decimaltal.

Parameter:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera.

Stötta oss!