CCur Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett valutauttryck. Språkvarianten styr för decimalavgränsningar och valutasymboler.

Syntax:


CCur(Uttryck)

Returvärde:

Valuta

Parameter:

Uttryck: En sträng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera.

Stötta oss!