CCur Function

Konverterar ett stränguttryck eller numeriskt uttryck till ett valutauttryck. Språkvarianten styr för decimalavgränsningar och valutasymboler.

Syntax:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Returnerat värde:

Valuta

Parametrar:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

6 Spill

Exempel:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Stötta oss!