CCur Function

Konverterar ett strÀnguttryck eller numeriskt uttryck till ett valutauttryck. SprÄkvarianten styr för decimalavgrÀnsningar och valutasymboler.

Syntax:


CCur(Uttryck)

ReturvÀrde:

Valuta

Parameter:

Uttryck: En strÀng eller ett numeriskt uttryck som du vill konvertera.

Please support us!