Switch Function

Evaluerar en argumentlista som består av ett uttryck följt av ett värde. Funktionen Switch returnerar ett värde som är associerat med det uttryck som skickades till funktionen.

Syntax:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parametrar:

Funktionen Switch evaluerar uttrycken från vänster till höger och returnerar det värde som är associerat med funktionsuttrycket. Om det inte finns ett värde till varje uttryck uppstår ett runtime-fel.

Uttryck: Det uttryck som ska evalueras.

Värde: Det värde som ska returneras om uttrycket evalueras till TRUE.

I exemplet nedan returnerar funktionen Switch om ett givet namn är ett mans- eller kvinnonamn:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Anna", "kvinna", sName = "Anders", "man")
End Function

Stötta oss!