End Statement

Avslutar en procedur eller ett block.

Syntax:


End, End Enum, End Function, End If, End Property, End Select, End Sub, End With

Parametrar:

End-uttryck används så här:

Uttryck

Slut: Inte obligatoriskt, men kan användas i en procedur för att avsluta programkörningen.

End Enum: Ends an Enum VBA statement

End Function: Avslutar ett Function-uttryck.

End If: Anger slutet på ett block som inletts med If...Then...Else.

End Property: Marks the end of a Property statement.

End Select: Anger slutet på ett block som inletts med Select Case.

End Sub: Avslutar ett Sub-uttryck.

End With: Ends a With statement

Exempel:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Nummer från 1 till 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Nummer från 6 till 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Större än 8"
    Case Else
      Print "Utanför intervallet 1 till 10"
  End Select
End Sub

Stötta oss!