Declare Statement

Deklarerar och definierar en underrutin i en DLL-fil som du vill köra frÄn LibreOffice Basic.

Se Àven: FreeLibrary

Syntax:


Declare {Sub | Function} Namn Lib "Biblioteksnamn" [Alias "Aliasnamn"] [Parameter] [As Type]

Parametrar:

Namn: Ett namn som skiljer sig frÄn det som definierats i DLL:en, för att subrutinen ska kunna anropas frÄn LibreOffice Basic.

Aliasnamn: Namnet pÄ subrutinen som det definierats i DLL:en.

Biblioteksnamn: DLL:ens fil- eller systemnamn. Biblioteket laddas automatiskt nÀr funktionen anvÀnds för första gÄngen.

Argumentlista: Lista pÄ parametrar som representerar de argument som ges till proceduren nÀr den anropas. Parametertyperna och antalet parametrar beror pÄ vilken procedur som anropas.

F: Anger datatypen för det vÀrde som proceduren returnerar. Du behöver inte ange den hÀr parametern om du anvÀnder ett typdeklarationstecken efter namnet.

Varningssymbol

Du kan skicka vÀrdet av en parameter till en subrutin (i stÀllet för en referens till variabeln) genom att anvÀnda nyckelordet ByVal.


Exempel:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!