Choose Function

Returnerar ett värde ur en argumentlista.

Syntax:


Choose (Index, Alt1[, Alt2, ... [,Alt_n]])

Parametrar:

Index: Ett numeriskt uttryck som anger det värde som ska returneras.

Alt1: Ett uttryck som innehåller ett av de möjliga returvärdena.

Funktionen Choose returnerar ett värde från en lista av uttryck baserat på indexvärdet. Om Index = 1 returnerar funktionen det första uttrycket i listan. Om Index = 2 returneras det andra värdet, och så vidare.

Om indexvärdet är mindre än 1 eller större än antalet uttryck i listan, returneras värdet Null.

I följande exempel används funktionen Choose för att välja en sträng bland flera strängar i en meny:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Snabbformatera", "Spara format", "Systemformat")
End Function

Stötta oss!