Choose Function

Returnerar ett vÀrde ur en argumentlista.

Syntax:


Choose (Index, Alt1[, Alt2, ... [,Alt_n]])

Parametrar:

Index: Ett numeriskt uttryck som anger det vÀrde som ska returneras.

Alt1: Ett uttryck som innehÄller ett av de möjliga returvÀrdena.

Funktionen Choose returnerar ett vÀrde frÄn en lista av uttryck baserat pÄ indexvÀrdet. Om Index = 1 returnerar funktionen det första uttrycket i listan. Om Index = 2 returneras det andra vÀrdet, och sÄ vidare.

Om indexvÀrdet Àr mindre Àn 1 eller större Àn antalet uttryck i listan, returneras vÀrdet Null.

I följande exempel anvÀnds funktionen Choose för att vÀlja en strÀng bland flera strÀngar i en meny:

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Snabbformatera", "Spara format", "Systemformat")
End Function

Please support us!