Iterativa satser

Följande instruktioner används i samband med iterativa satser.

Do...Loop Statement

Upprepar satserna mellan satserna Do och Loop om villkoret är True eller tills villkoret blir True.

For...Next Statement

Repeats the statements between the For...Next block a specified number of times.

While...Wend Statement

När ett program påträffar en While-sats testar det villkoret. Om villkoret är falskt fortsätter programmet direkt efter Wend-satsen. Om villkoret är sant så körs loopen tills programmet hittar Wend och sedan hoppar tillbaka till While-satsen. Om villkoret fortfarande är sant så körs loopen igen.

Please support us!