IIf Function

Returnerar ett av två möjliga funktionsvärden, beroende på det logiska värdet av det evaluerade uttrycket.

Syntax:


IIf (Uttryck, UttryckSant, UttryckFalskt)

Parametrar:

Uttryck: Det uttryck som ska evalueras. Om uttrycket evalueras till True returnerar funktionen värdet av uttrycket UttryckSant. Annars returneras resultatet av UttryckFalskt.

UttryckSant, UttryckFalskt: Ett uttryck som returneras som funktionens resultat, beroende på den logiska evalueringen.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Stötta oss!