Villkorsuttryck

Följande uttryck anvÀnds i villkorssatser.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Definierar ett eller flera uttrycksblock beroende pÄ ett uttrycks vÀrde.

IIf Function

Returnerar ett av tvÄ möjliga funktionsvÀrden, beroende pÄ det logiska vÀrdet av det evaluerade uttrycket.

Please support us!