Villkorsuttryck

Följande uttryck används i villkorssatser.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Definierar ett eller flera uttrycksblock beroende på ett uttrycks värde.

IIf Function

Returnerar ett av två möjliga funktionsvärden, beroende på det logiska värdet av det evaluerade uttrycket.

Stötta oss!