Styra programkörningen

Följande uttryck används för att styra körningen av ett program.

Ett program körs i vanliga fall från den första kodraden till den sista. Du kan också exekvera vissa procedurer i programmet om vissa villkor är uppfyllda, eller repetera avsnitt i koden inne i en subrutin eller en funktion. Du kan använda loopar för att upprepa delar i ett program så många gånger som det behövs, eller tills ett visst villkor är uppfyllt. Den här typen av uttryck brukar delas upp i tre kategorier: villkors-, loop- och hopputtryck.

Villkorsuttryck

Följande uttryck används i villkorssatser.

Iterativa satser

Följande instruktioner används i samband med iterativa satser.

Hopp

Följande uttryck utför hopp.

Ytterligare uttryck

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Stötta oss!