Oct Function

Returnerar en sträng som innehåller en oktal representation av ett tal.

Syntax:


Oct (Tal)

Returvärde:

String

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som ska konverteras till ett oktalt tal.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Stötta oss!