Konvertera tal

Följande funktioner konverterar tal från ett talformat till ett annat.

Hex Function

Returnerar en sträng som innehåller en hexadecimal representation av ett tal.

Oct Function

Returnerar en sträng som innehåller en oktal representation av ett tal.

Stötta oss!