Sgn Function

Returnerar ett heltal mellan -1 och 1 som anger om det tal som överförs till funktionen är positivt, negativt eller noll.

Syntax:


Sgn (tal)

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som bestämmer det värde som returneras av funktionen.

Number

Returvärde

negativt

Sgn returnerar -1.

0

Sgn returnerar 0.

positivt

Sgn returnerar 1.


Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' returnerar -1
    Print sgn(0) ' returnerar 0
    Print sgn(10) ' returnerar 1
End Sub

Stötta oss!