Tecken i uttryck

Den här funktionen returnerar det algebraiska tecknet för ett numeriskt uttryck.

Sgn Function

Returnerar ett heltal mellan -1 och 1 som anger om det tal som överförs till funktionen är positivt, negativt eller noll.

Stötta oss!