Abs Function

Returnerar det absoluta värdet av ett numeriskt uttryck.

Syntax:


Abs (tal)

Returvärde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill returnera det absoluta värdet för. Positiva tal inklusive 0 returneras oförändrade, medan negativa tal konverteras till positiva tal.

I följande exempel används Abs-funktionen för att beräkna skillnaden mellan två värden. Det spelar ingen roll vilket värde som anges först.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Ange det första värdet","Värdeinmatning"))
    siW2 = Int(InputBox("Ange det andra värdet","Värdeinmatning"))
    Print "Skillnaden är "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Stötta oss!