Abs Function

Returnerar det absoluta vÀrdet av ett numeriskt uttryck.

Syntax:


Abs (tal)

ReturvÀrde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill returnera det absoluta vÀrdet för. Positiva tal inklusive 0 returneras oförÀndrade, medan negativa tal konverteras till positiva tal.

I följande exempel anvÀnds Abs-funktionen för att berÀkna skillnaden mellan tvÄ vÀrden. Det spelar ingen roll vilket vÀrde som anges först.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Ange det första vÀrdet","VÀrdeinmatning"))
    siW2 = Int(InputBox("Ange det andra vÀrdet","VÀrdeinmatning"))
    Print "Skillnaden Àr "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Please support us!