Absoluta värden

Den här funktionen returnerar absoluta värden.

Abs Function

Returnerar det absoluta värdet av ett numeriskt uttryck.

Please support us!