Int Function

Returnerar heltalsdelen av ett tal.

Syntax:

Int (tal)

Returnerat värde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett giltigt numeriskt uttryck.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleInt
    Print Int (3.99) ' returnerar värdet 3
    Print Int (0) ' returnerar värdet 0
    Print Int (-3.14159) ' returnerar värdet -4
End Sub

Stötta oss!