Fix Function

Returnerar ett heltalsvÀrde frÄn ett numeriskt uttryck genom att ta bort brÄket i talet.

Syntax:

Fix (uttryck)

Returnerat vÀrde:

Double

Parametrar:

Uttryck: Numeriskt uttryck som du vill returnera heltalsvÀrdet för.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' returnerar 3.
    Print Fix(0) ' returnerar 0.
    Print Fix(-3.14159) ' returnerar -3.
End Sub

Please support us!