Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

Returnerar ett heltalsvärde från ett numeriskt uttryck genom att ta bort bråket i talet.

Int Function

Returnerar heltalsdelen av ett tal.

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Stötta oss!