Sqr Function

Beräknar kvadratroten av ett numeriskt uttryck.

Syntax:


Sqr (Tal)

Returvärde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du ska räkna ut kvadratroten för.

En kvadratrot är det tal som ger ett annat tal om det multipliceras med sig självt. Till exempel är 6 kvadratroten till 36.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Stötta oss!