Beräkningar av kvadratrot

Denna funktion används för att räkna ut kvadratrötter.

Sqr Function

Beräknar kvadratroten av ett numeriskt uttryck.

Stötta oss!