Generera slumptal

Följande uttryck och funktioner används i samband med slumptal.

Randomize Statement

Initializes the random-number generator used by the Rnd function.

Rnd Function

Returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

Stötta oss!