Exp Function

Returnerar talet e (2,718282...) upphöjt till en exponent.

Syntax:


Exp (Tal)

Returvärde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som anger vad talet "e" (basen för naturliga logaritmer) ska upphöjas till. Exponenten måste för flyttal med enkel precision vara mindre än eller lika med 88,02969. För flyttal med dubbel precision måste exponenten vara mindre än eller lika med 709,782712893. Om exponenten är större än det maximala värdet genererar LibreOffice Basic ett spillfel.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplikation med logaritm"
End Sub

Stötta oss!