Exponentialfunktioner och logaritmiska funktioner

Följande logaritmiska funktioner och exponentialfunktioner stöds i LibreOffice Basic.

Exp Function

Returnerar talet e (2,718282...) upphöjt till en exponent.

Log Function (BASIC)

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal.

Stötta oss!