Tan Function

BestÀmmer tangens för en vinkel. Vinkeln anges i radianer.

Med vinkeln Alfa kan funktionen Tan berÀkna förhÄllandet mellan lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln och lÀngden pÄ den sida som befinner sig intill vinkeln i en rÀtvinklig triangel.

Tan(Alfa)= sidan mittemot den vinkel/sida som befinner sig intill vinkeln

Syntax:


Tan (tal)

ReturvÀrde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill berÀkna tangens för (i radianer).

Du kan konvertera grader till radianer genom att multiplicera med pi/180. Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera med 180/pi.

grader=(radiant*180)/Pi

radiant=(grad*Pi)/180

Pi Àr ungefÀr 3,141593.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I det hÀr exemplet Àr den hÀr inmatningen möjlig för en högervinklad triangel:
' Sidan mittemot vinkeln och vinkeln (i grader) för att berÀkna lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 Àr en fördefinierad variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Ange lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln: ","mittemot")
    dAlpha = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "LÀngden pÄ den sida som befinner sig intill vinkeln Àr"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!