Tan Function

Bestämmer tangens för en vinkel. Vinkeln anges i radianer.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Syntax:


Tan (Number As Double) As Double

Returnerat värde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som du vill beräkna tangens för (i radianer).

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I det här exemplet är den här inmatningen möjlig för en högervinklad triangel:
' Sidan mittemot vinkeln och vinkeln (i grader) för att beräkna längden på den sida som befinner sig mittemot vinkeln:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 är en fördefinierad variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Ange längden på den sida som befinner sig mittemot vinkeln: ","mittemot")
    dAlpha = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Längden på den sida som befinner sig intill vinkeln är"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Stötta oss!