Sin Function

Returnerar sinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Med vinkeln Alfa returnerar funktionen Sin förhÄllandet mellan lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln och lÀngden pÄ hypotenusan i en rÀtvinklig triangel.

Sin(Alfa) = sidan mittemot vinkeln/hypotenusan

Syntax:


Sin (tal)

ReturvÀrde:

Double

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som definierar den vinkel i radianer som du vill berÀkna sinus för.

Du kan konvertera grader till radianer genom att multiplicera antalet grader med pi/180. Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera antalet radianer med 180/pi.

grad=(radiant*180)/pi

radiant=(grad*pi)/180

Pi Àr ungefÀr 3,141593.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I det hÀr exemplet Àr den hÀr inmatningen möjlig för en högervinklad triangel:
' Sidan mittemot vinkeln och vinkeln (i grader) för att berÀkna lÀngden pÄ hypotenusan:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 Àr en fördefinierad variabel
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Ange lÀngden pÄ sida som befinner sig mittemot: ","Motsatt sida")
    dAlpha = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Hypotenusans lÀngd Àr"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!