Cos Function

BerÀknar cosinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Med hjÀlp av vinkeln Alfa berÀknar cosinus-funktionen kvoten för lÀngden pÄ den sida som befinner sig intill vinkeln, delat med hypotenusans lÀngd i en rÀtvinklig triangel.

Cos(Alfa) = Intilliggande/Hypotenusa

Syntax:


Cos (tal)

ReturvÀrde:

Double

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som anger den vinkel i radianer för vilken du vill berÀkna cosinus.

Du kan konvertera grader till radianer genom att multiplicera antalet grader med pi/180. Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera antalet radianer med 180/pi.

vinkel=(radian*180)/pi

radian=(vinkel*pi)/180

Pi Àr hÀr en matematisk konstant med det avrundade vÀrdet 3,14159...

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I följande exempel kan sekant och vinkel (i grader) hos en rÀtvinklig
'-sekant och vinkel (grader) anges för berÀkning av hypotenusans lÀngd:
Sub ExampleCosinus
' avrundat pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Ange den intilliggande sidans lÀngd: ","Intilliggande")
    dAngle = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "Hypotenusans lÀngd Àr"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!