Cos Function

Beräknar cosinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Syntax:


Cos (Number As Double) As Double

Returnerat värde:

Double

Parametrar:

Tal: Numeriskt uttryck som anger den vinkel i radianer för vilken du vill beräkna cosinus.

Du kan konvertera grader till radianer genom att multiplicera antalet grader med pi/180. Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera antalet radianer med 180/pi.

vinkel=(radian*180)/pi

radian=(vinkel*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


' I följande exempel kan sekant och vinkel (i grader) hos en rätvinklig
'-sekant och vinkel (grader) anges för beräkning av hypotenusans längd:
Sub ExampleCosinus
' avrundat pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Ange den intilliggande sidans längd: ","Intilliggande")
    dAngle = InputBox("Ange vinkeln Alfa (i grader): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Stötta oss!