Atn Function

Trigonometrisk funktion som returnerar arcustangens för ett numeriskt uttryck. Det returvÀrdet ligger i intervallet -Pi/2 till +Pi/2.

Arcustangens Àr inversen av funktionen tangens. Funktionen Atn returnerar vinkeln Alfa uttryckt i radianer, med hjÀlp av den hÀr vinkelns tangens. Funktionen kan ocksÄ returnera vinkeln Alfa genom att bestÀmma förhÄllandet mellan lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln och lÀngden pÄ den sida som befinner sig intill vinkeln i en rÀtvinklig triangel.

Atn(sidan mittemot vinkeln/sidan bredvid vinkeln)= Alfa

Syntax:


    Atn (tal)
  

Returnerat vÀrde:

Double

Parametrar:

Tal: Ett numeriskt uttryck som representerar förhÄllandet mellan tvÄ sidor i en rÀtsidig triangel. Funktionen Atn returnerar motsvarande vinkel i radianer (arcustangens).

Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera radiantalet med 180/pi.

vinkel=(radian*180)/pi

radian=(vinkel*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


    ' I följande exempel berÀknas vinkeln Alfa för en rÀtvinklig
    ' triangel frÄn tangens för vinkeln Alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' avrundat pi = 3,14159 Àr en fördefinierad konstant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Ange lÀngden pÄ den sida som befinner sig intill vinkeln: ","Intilliggande")
      d2 = InputBox("Ange lÀngden pÄ den sida som befinner sig mittemot vinkeln: ","Mittemot")
      Print "Vinkeln Alfa Àr"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " grader"
    End Sub
  

Please support us!