Atn Function

Trigonometrisk funktion som returnerar arcustangens för ett numeriskt uttryck. Det returvärdet ligger i intervallet -Pi/2 till +Pi/2.

The arctangent is the inverse of the tangent function. The Atn Function returns the angle "Alpha", expressed in radians, using the tangent of this angle. The function can also return the angle "Alpha" by comparing the ratio of the length of the side that is opposite of the angle to the length of the side that is adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Atn(side opposite the angle/side adjacent to angle)= Alpha

Syntax:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Returnerat värde:

Double

Parametrar:

Number: Any numerical expression that represents the ratio of two sides of a right triangle. The Atn function returns the corresponding angle in radians (arctangent).

Du kan konvertera radianer till grader genom att multiplicera radiantalet med 180/pi.

vinkel=(radian*180)/pi

radian=(vinkel*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159. Pi is a Basic mathematical constant.

Felkoder:

5 Felaktigt proceduranrop

Exempel:


    ' I följande exempel beräknas vinkeln Alfa för en rätvinklig
    ' triangel från tangens för vinkeln Alfa:
    Sub ExampleAtn
    ' avrundat pi = 3,14159 är en fördefinierad konstant
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Ange längden på den sida som befinner sig intill vinkeln: ","Intilliggande")
      d2 = InputBox("Ange längden på den sida som befinner sig mittemot vinkeln: ","Mittemot")
      Print "Vinkeln Alfa är"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " grader"
    End Sub
  

Stötta oss!