Trigonometriska funktioner

Följande trigonometriska funktioner stöds i LibreOffice Basic.

Atn Function

Trigonometrisk funktion som returnerar arcustangens för ett numeriskt uttryck. Det returvärdet ligger i intervallet -Pi/2 till +Pi/2.

Cos Function

Beräknar cosinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Sin Function

Returnerar sinus för en vinkel. Vinkeln anges i radianer. Resultatet ligger mellan -1 och 1.

Tan Function

Bestämmer tangens för en vinkel. Vinkeln anges i radianer.

Stötta oss!