Numeriska funktioner

Följande numeriska funktioner utför beräkningar. Matematiska och logiska operatorer beskrivs i ett särskilt avsnitt. Funktioner skiljer sig från operatorer på så sätt att en funktion skickar argument och returnerar ett resultat, medan en operator kombinerar två numeriska uttryck och returnerar ett resultat.

Trigonometriska funktioner

Följande trigonometriska funktioner stöds i LibreOffice Basic.

Exponentialfunktioner och logaritmiska funktioner

Följande logaritmiska funktioner och exponentialfunktioner stöds i LibreOffice Basic.

Generera slumptal

Följande uttryck och funktioner används i samband med slumptal.

Beräkningar av kvadratrot

Denna funktion används för att räkna ut kvadratrötter.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Absoluta värden

Den här funktionen returnerar absoluta värden.

Tecken i uttryck

Den här funktionen returnerar det algebraiska tecknet för ett numeriskt uttryck.

Konvertera tal

Följande funktioner konverterar tal från ett talformat till ett annat.

Stötta oss!