Mod Operator

Returnerar heltalsresten av en division.

Syntax:


Resultat = Uttryck1 MOD Uttryck2

Returvärde:

Integer

Parametrar:

Resultat: En numerisk variabel som innehåller resultatet av MOD-operationen.

Uttryck1, Uttryck2: Ett numeriskt uttryck som du vill dividera.

Exempel:


Sub ExampleMod
  Print 10 mod 2.5 ' returnerar 0
  Print 10 / 2.5 ' returnerar 4
  Print 10 mod 5 ' returnerar 0
  Print 10 / 5 ' returnerar 2
  Print 5 mod 10 ' returnerar 5
  Print 5 / 10 ' returnerar 0.5
End Sub

Please support us!