"^" Operator

Upphöjer ett tal till en potens.

Syntax:


Resultat = Uttryck ^ Exponent

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt värde som utgör det upphöjda talets resultat.

Uttryck: Numeriskt värde som du vill upphöja till en potens.

Exponent: Värdet på den potens som uttrycket ska upphöjas till.

Exempel:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Upphöjer genom att skapa en logaritm
End Sub

Stötta oss!