"/" Operator

Dividerar två värden.

Syntax:


Resultat = Uttryck1/Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt värde som utgör divisionens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: Numeriska uttryck som du vill dividera.

Exempel:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Stötta oss!