"+" Operator

Lägger ihop eller kombinerar två uttryck.

Syntax:


Resultat = Uttryck1 + Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt uttryck som innehåller resultatet av additionen.

Uttryck1, Uttryck2: Numeriska uttryck som ska kombineras eller adderas.

Exempel:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Stötta oss!