"*" Operator

Multiplicerar två värden.

Syntax:


Resultat = Uttryck1 * Uttryck2

Parametrar:

Resultat: Ett numeriskt värde som innehåller multiplikationens resultat.

Uttryck1, Uttryck2: De numeriska uttryck som ska multipliceras.

Exempel:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Stötta oss!